KLAUZULA INFORMACYJNA   dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 21 w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych