Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak możliwości określenia końca pandemii COVID – 19, a tym samym ustalenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego zostały podjęte decyzje w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkoli
w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Praca przedszkoli musi zostać zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom i pracownikom bezpieczne warunki pobytu w placówce. Dotychczas stosowana w Przeworsku organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, która skutkowała przemieszczaniem się dzieci między placówkami, w obecnej sytuacji musi zostać zmieniona.

Dyrektorzy przedszkoli miejskich, po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku oraz organem prowadzącym, zdecydowali, że dyżury wakacyjne zostają odwołane.

W lipcu Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku prowadzić będzie zajęcia tylko dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku. W sierpniu PM 3 pozostaje zamknięte.

Natomiast w sierpniu Przedszkole Miejskie Nr 2 w Przeworsku prowadzić będzie zajęcia tylko dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przeworsku. W lipcu PM 2 pozostaje zamknięte.

 

Okres przerwy w funkcjonowaniu placówki, zgodnie z § 12 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.502).

UWAGA !!!

Prosimy Rodziców, którzy deklarują chęć skorzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka W MIESIĄCU LIPCU oraz akceptują Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Przeworsku w okresie pandemii COVID-19 o pobranie Deklaracja chęci skorzystania z usług przedszkola (znajdującej się poniżej w załączniku). Wzór Deklaracji należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres poczty elektronicznej przedszkola jako skan w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 CZERWCA 2020r. do godz. 12.00 lub dostarczyć osobiście do przedszkola. Brak informacji z Państwa strony wiąże się z rezygnacją posyłania dziecka do przedszkola. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod numer: 16-648-76-61

Deklaracji nie składają ponownie rodzice, których dzieci obecnie przebywają w placówce-  wystarczy zgłoszenie dziecka na listę.

Adres poczty elektronicznej przedszkola: pm3@przeworsk.um.gov.pl

 

Plik – do pobrania: Deklaracja chęci skorzystania z usług przedszkola

Wielkość czcionki
Kolor tła