Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu za 21 dni roboczych *wg stanu na rok 2014: Tabela 1. Liczba godzin Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu za godzinę ogółem 100% frekwencji rubryka I rubryka II rubryka III 5 godzin pobytu w przedszkolu 0 zł 0 zł 6 godzin pobytu w przedszkolu 1 zł 21 zł 7 godzin pobytu w przedszkolu 1 zł 42 zł 8 godzin pobytu w przedszkolu 1 zł 63 zł 9 godzin pobytu w przedszkolu 1 zł 84 zł 10 godzin pobytu w przedszkolu 1 zł 105