KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3  z siedzibą w Przeworsku, ul. Marii Konopnickiej 21, kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail slawek.rejman@gmail.com, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Przedszkola Miejskiego Nr 3 w