KLAUZULA INFORMACYJNA   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 21, kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Przedszkola