Przedszkole Jest środowiskiem w którym realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna. Przedszkolaki nie tylko zaczynają się tu uczyć, ale także poznają świat , nawiązują szersze jak rodzina kontakty z innymi, przeżywają swoje pierwsze porażki i sukcesy, odpoczywają, bawią się itp. Przedszkole jest więc miejscem, w którym dzieci powinny dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddział