Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Oświadczenie Burmistrza Miasta Przeworska

Informacja ws. możliwości otwarcia przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli niepublicznych w mieście Przeworsku

▶️ Przedszkola miejskie i oddziały przedszkolne
Po analizie uwzględniającej aspekty sanitarne oraz organizacyjne, a także po konsultacjach z dyrektorami jednostek, informuję, że w terminie od 6 maja br. nie ma możliwości otwarcia placówek, dla których organem prowadzącym jest samorząd miasta Przeworska.

Realizowane są działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. Przywrócenie normalnego trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi.❗️Może to nastąpić najwcześniej od dnia 18 maja 2020 r. i tylko wówczas, gdy zostaną spełnione warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach❗️