Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Nasze przedszkole bierze udział w programie Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Od dzisiaj dzienniczek Misia Czytusia będzie wędrował po domach przedszkolaków, które wraz z rodzicami przeczytają bajkę i uzupełnią informacje o przeczytanym utworze. Miś Czytuś będzie przyglądał poczynaniom dzieci z kącików czytelniczych sal przedszkolnych. Głównym celem akcji jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa, czyli:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
k) rozwijanie współpracy między nauczycielami.
312130531_543491007783019_1556698387264233209_n
Wielkość czcionki
Kolor tła