Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Certyfikat Rejonowy Szkoły Promującej Zdrowie dla 

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku

 

 

Certyfikat przyjęcia

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Przeworsku 

do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

w województwie podkarpackim

 

 

 

Nasze Przedszkole:
• Jest środowiskiem w którym realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna. Przedszkolaki nie tylko zaczynają się tu uczyć, ale także poznają świat , nawiązują szersze jak rodzina kontakty z innymi, przeżywają swoje pierwsze porażki i sukcesy, odpoczywają, bawią się itp. Przedszkole jest więc miejscem, w którym dzieci powinny dobrze się czuć.
• Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
• Jest miejscem, które przygotowuje przedszkolaków do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Cele:
• Tworzenie warunków (fizyczne i społeczne), sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowia.
• Umożliwianie aktywnego uczestnictwa dzieci i rodziców w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie:
• Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
• Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

To co nas wyróżnia jako przedszkole promujące zdrowie.

Miejskie Przedszkole nr 3 w Przeworsku posiada Certyfikat Rejonowy oraz Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie i zostaliśmy włączeni do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych wspomagających min. Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach na terenie całego kraju. Podczas układania jadłospisów są brane pod uwagę sugestie rodziców, grona pedagogicznego i ekspertów do spraw żywienia, wyeliminowane zostały słodycze. Uczestniczymy w spotkaniach europejskich takich jak – Parada Schumana czy Dzień Godności z osobami niepełnosprawnymi, Przeglądach Piosenki Promującej Zdrowie. Dzieci uczestniczą w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych, gdzie mają kontakt z przyrodą i naturą. Zwiedzają obiekty historyczne i kulturalne. Posiadamy logo Przedszkola Promującego Zdrowie. Organizujemy konkursy, quizy i spartakiady sportowe promujące zdrowie zapraszając dzieci z innych przedszkoli . Współdziałamy ze szkołami i przedszkolami dzieląc się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym zdrowego stylu życia.

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Standard I

Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Standard II

Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Standard III

Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

Standard IV

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

 

Przedszkolny zespół promocji zdrowia tworzą :

Dyrektor przedszkola, wszyscy nauczyciele pracujący w naszej placówce, pracownicy, szefowa kuchni oraz intendentka. 

Koordynatorem przedszkolnego zespołu promocji zdrowia jest

Pani Dyrektor Alicja Romankiewicz oraz Pani Barbara Krzan.

Członkowie:

Koordynator wojewódzki:
• Pani Mariola Kiełboń

Koordynatorzy rejonowi:
• Pani Teresa Krasnowska
• Pani Anna Sawicka

 

Zadania zespołu do spraw promocji zdrowia.

Przedszkolny zespół promocji zdrowia wspiera działania przedszkolnego koordynatora.
Zadania i organizacja pracy przedszkolnego zespołu promocji zdrowia:
. Wspieranie pracy przedszkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy przedszkolnego zespołu.
. Zespołowe podejmowanie decyzji.
. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
. Spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
. Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

 

W naszym przedszkolu realizujemy programy edukacji zdrowotnej

Program Wychowawczo Profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 3
Ze zdrowiem za pan brat, już od przedszkolnych lat”
Mamo, tato wolę wodę”
Zdrowo i sportowo – Kids&Sport”
Kubusiowi przyjaciele natury”
Twoje dziecko idzie do szkoły”
Akademia Aquafresh”
Program Edukacji Antytytoniowej dla Dzieci Przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas. Mamo, tato nie pal przy mnie”
Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”
Zdrowie na talerzu”
ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego i kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”
Ogólnopolski Program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kolor tła