Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

WITAMY PO WAKACJACH

240754928_1411216275921112_4471519302193537159_n

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 1 września. Z uwagi na pandemię koronawirusa organizacja pracy będzie nadal w reżimie sanitarnym.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Przeworsku w okresie pandemii COVID-19 (zamieszczone poniżej w plikach na stronie internetowej przedszkola). Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wprowadzonych procedur. Ograniczenia są niezbędne, aby w pełni zapewnić Państwa dzieciom bezpieczeństwo. Bądźmy odpowiedzialni.

– Do przedszkola rodzic/prawny opiekun może wchodzić z dzieckiem do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady – jeden rodzic/prawny opiekun z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 metra.

– Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dziecka.

– Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice/prawni opiekunowie natychmiast opuszczają budynek przedszkola.

Organizacja pracy:

– Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.30

– Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.30

– Na stronie internetowej przedszkola znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

– Listy dzieci z poszczególnych grup wiekowych zamieszczone są na tablicy informacyjnej w szatni przedszkola.

– Prosimy o wyposażenie dziecka w podpisane pantofelki, a dzieci 3 i 4 letnie również w ubranka na zmianę w razie „awarii”.

Szczegółowe informacje przekazane będą Państwu na zebraniach grupowych.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

Nowa Procedura bezpieczeństwa

 

Wielkość czcionki
Kolor tła