Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Informacje o nas

Przedszkole

Jest środowiskiem w którym realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna. Przedszkolaki nie tylko zaczynają się tu uczyć, ale także poznają świat , nawiązują szersze jak rodzina kontakty z innymi, przeżywają swoje pierwsze porażki i sukcesy, odpoczywają, bawią się itp. Przedszkole jest więc miejscem, w którym dzieci powinny dobrze się czuć.
Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
Jest miejscem, które przygotowuje przedszkolaków do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania zdrowych wyborów.

W naszym przedszkolu

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wypracowaną „domową i serdeczną atmosferę” dzięki czemu nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata.

Nasze dziecko:
 • nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,
 • jest aktywne, sprawne , pracowite, żyje w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem,
 • jest radosne, w atmosferze integracji uczy się szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych,
 • poznaje świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości,
 • pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu,
 • szanuje środowisko przyrodnicze,
 • jest uspołecznione, kulturalne, koleżeńskie,
 • kocha swoją rodzinę, środowisko lokalne.
Warunki lokalowe i ogród przedszkolny
Sale zajęć
 • sale zajęć zaopatrzone  w trzy nowoczesne tablice multimedialne,  odpowiednie meble, sprzęt oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, są jasne, ciepłe i przytulne,
 • w salach znajdują się zabawki – funkcjonalne i estetyczne, dające radość zabawie, doskonalące procesy poznawcze dziecka,
 • sprzęt komputerowy z grami edukacyjnymi, które ćwiczą pamięć, spostrzeganie i uwagę,
 • kąciki przyrody to oaza zieleni, miejsce skarbów darów Ziemi z różnych okolic Polski,(gór, morza..),zbiór ciekawych roślin doniczkowych, wiosną wyposażony w hodowlę roślin, którą zakładają same przedszkolaki,
 • bogata biblioteczka przedszkolna z ciekawymi pozycjami (książki pedagogiczne, przyrodnicze i dziecięce).
Kąciki zainteresowań:
 • kąciki do zabaw samodzielnych i zorganizowanych,
 • kąciki książki – wzbogacone o ciekawe pozycje z dziedziny przyrody, ekologii, żywienia i zdrowia.
Ogród przedszkolny:
 • wyposażony w kolorowy sprzęt drewniany  do prowadzenia zajęć i zabaw dydaktycznych,
 • dwa duże tarasy wyłożone gumową kostką , bezpieczne w razie upadku dziecka do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych,
 • promujemy zdrowy styl życia (wycieczki, spacery, zajęcia ruchowe, pogadanki na temat żywienia dzieci),
 • zdrowe, ekologiczne żywienie: w codziennym jadłospisie znajdują się posiłki wzbogacone o surowe warzywa, surówki, soki, jogurty, owoce i sałatki.

Pomoce dydaktyczne:

Pomoce dydaktyczne są na bardzo wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym, zgromadzone w miejscach łatwo dostępnych dla każdego dziecka (plansze, gry dydaktyczne, mapy, układanki, itp.)

Wielkość czcionki
Kolor tła