Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 12/2019

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

zarządzam co następuje:

  • 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wielkość czcionki
Kolor tła